noutati
formare
organizare
contact


erickson

 
anunturi

 

---------------------------------------------------------------------------------

***

Stimati membri ai ARHTE,

Anunt privind  cotizatiile FRP  2017 !

 

Începând cu anul 2017 membrii ARHTE nu vor mai plăti cotizația FRP individuală .

Membrii ARHTE vor fi și membri FRP în baza cotizației plătită de către asociația ARHTE către FRP

---------------------------------------------------------------------------------

***

Anunț privind eliberarea certificatelor ARHTE !

 

Incepând cu data de  15 iunie 2016  eliberarea certificatelor ARHTE se va face la  intervale  fixe:

15-30 februarie

15-30 iunie

15-30 august

15-30 noiembrie

Persoana care solicită eliberarea unui certificat trebuie să aibă dosarul complet și cotizațiile achitate la zi cu cel puțin 15 zile înainte de unul dintre cele patru intervale menționate mai sus.

Certificatele ARHTE pot fi eliberate și în regim de urgență dacă:

1. Solicitantul plătește o taxă de urgență de 100 lei și face dovada plății acesteia.

2.Dosarul este complet.

În regim de urgență, certificatul se trimite prin poșta rapidă, în termen de 2 săptămâni de la data completării dosarului.

---------------------------------------------------------------------------------

***

Asociaţia Română de Hipnoză Clinică,

Relaxare şi Terapie Ericksoniană organizează :

CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ:

”Strategii hipnoterapeutice pentru dezvoltarea rezilienţei emoţionale în faţa criticismului .”

Formatori: Dr. Jen ő-László Vargha, Dr. Krisztina-Gabriella Szabó

Perioada de desfășurare a cursului : 01-06 august 2016

Durata cursului: 30 ore

Numar de credite acordat : 30

Î nscrieri şi informații suplimentare: psi.focus@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------

***

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE HIPNOZĂ CLINICĂ,

RELAXARE ȘI TERAPIE ERICKSONIANĂ

ANUNŢ PRELIMINAR

A.R.H.T.E. organizează în municipiul BACAU incepand cu

luna martie 2016

 

„CURS DE FORMARE PSIHOTERAPIE ŞI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ÎN

HIPNOZĂ CLINICĂ  ȘI TERAPIE ERICKSONIANĂ”

 

Cursul are durata de 4(patru) ani şi este coordonat de TURCU IUSTINIAN,  fiind susţinut de echipa de formatori din cadrul A.R.H.T.E.   (Ion DAFINOIU, Iustinian TURCU, Jenö-László VARGHA).

Cursul are un pregnant caracter integrativ prin sustinerea unor module de catre formatori invitati de la alte scoli de psihoterapie.

Persoană de contact şi organizator:

TURCU IUSTINIAN

Tel: 0731341999

Email: iustiniant@yahoo.com

Adresa: Mun. Bacau, str. George Bacovia nr.47

---------------------------------------------------------------------------------

***

Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană

organizează în Iași

CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

“ Evaluare psihologică și psihoterapie ” 

Formator: prof. univ. dr. Ion Dafinoiu

Perioada de desfăşurare: 16 aprilie 2016

Durata cursului: 10 ore (9:00 – 19:00)

Număr de credite acordat: 10

Înscriere şi informaţii suplimentare:

Telefon: 0723265474 (marţi: 8:00 – 12:00, miercuri: 12:00 – 17:00),

ȋncepând cu data de 1 martie 2016

---------------------------------------------------------------------------------

***

Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană

organizează la SIBIU ,

ȋn perioada 22 – 24 septembrie 2016 ,

PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ
(workshop-uri creditate de Colegiul Psihologilor din România)

Ȋn cadrul programului se va desfășura și Adunarea Generală anuală a membrilor ARHTE.

 

Ȋnscriere și informaţii suplimentare :

Maria Daniela Nicoară – telefon nr. 0788037565

Cătălina Soare - telefon nr. 0722553310

---------------------------------------------------------------------------------

***

Stimaţi membri,

 

Vă aducem la cunoștinţă faptul că ȋn data de 10 octombrie 2015 a avut loc Adunarea Generală a membrilor ARHTE, cu următoarea ordine de zi:

•  Bilanţ 2014

•  Manifestări știinţifice 2016

•  Diverse

•  A fost prezentat și s-a aprobat ȋn unanimitate bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.

•  S-a discutat propunerea ca Simpozionul ARHTE 2016 să se desfășoare la Sibiu, ȋn perioada septembrie – octombrie. Ȋn termen de 30 zile, organizatorii vor prezenta oferte privind locaţia, taxa de participare, programul simpozionului, invitaţii.

•  Președintele ARHTE a anunţat ȋnscrierea Asociaţiei ȋn programul de vouchere al Colegiului Psihologilor și a propus ca reducerea taxei de participare la manifestările știinţifice organizate de ARHTE să fie acceptată doar pentru primii zece membri ARHTE ȋnscriși. Propunerea a fost votată ȋn unanimitate.

 

Vă informăm că iȋn cadrul ședinţei Consiliului Director al ARHTE din data de 8 octombrie 2015 a fost stabilit cuantumul cotizaţiei pentru anul 2016, după cum urmează:

- ARHTE 201660 Ron

- FRP 2016 - 70 Ron

Consiliul Director al ARHTE

---------------------------------------------------------------------------------

***

Stimaţi membri,

Vă informăm că în data de 5 noiembrie 2014 a avut loc şedinţa Consiliului Director în cadrul căreia s-au stabilit următoarele:

•  A VI – a Conferinţă Internaţională a ARHTE se va desfăşura la Cluj-Napoca, în perioada 8 - 10 octombrie 2015.

•  Criteriile de eliberare a certificatelor vor fi revizuite şi adaptate noilor cerinţe impuse de Colegiul Psihologilor.

Consiliul Director al ARHTE

--------------------------------------------------------------------------------

***

Stimaţi membri,

Vă informăm că în data de 11 martie 2015 a avut loc Şedinţa Consiliului Director al ARHTE cu următoarea ordine de zi:

•  Bugetul Conferinţei ARHTE - Cluj-Napoca, 8-10 octombrie 2015

•  Cotizaţia 2015

•  Anexele certificatelor ARHTE

•  Eliberarea certificatelor ARHTE

Vă aducem la cunoştinţă deciziile luate:

•  Primul anunţ al Conferinţei va apare în luna aprilie 2015.

•  Cotizaţia pentru anul 2015

•  ARHTE60 Ron

•  FRP - 70 Ron

•  Eliberarea certificatelor ARHTE la alte termene decât cele stabilite (15 februarie, 30 iunie, 30 septembrie, 30 noiembrie) este posibilă în schimbul unei taxe de urgenţă de 50 lei. În această situaţie certificatul se eliberează în decurs de o săptămână de la finalizarea dosarului conform cerinţelor, iar predarea se realizează în funcţie de programul formatorilor.

Consiliul Director al ARHTE

--------------------------------------------------------------------------------

***
Stimaţi membri,

Aducem ȋn atenţia dvs. următoarele informaţii:

1.      Plata cotizaţiei pe anul ȋin curs poate fi efectuată până la data de 31.12.2015.

Situaţia cotizaţiilor în luna decembrie 2015; detalii aici

Cuantumul acesteia este de 130 Ron, din care 60 Ron reprezintă cotizaţia ARHTE şi 70 Ron – cotizaţia FRP.

Plata cotizaţiei către FRP este obligatorie pentru cei care solicită certificat european de psihoterapeut. Cei ce nu doresc acum sau în perspectivă obţinerea acestui certificat sunt obligaţi să anunţe în scris ARHTE, dată de la care încetează şi plata cotizaţiei către FRP.

Vă rugăm să precizaţi pe ordinul de plată ce reprezintă suma depusă și să vă asiguraţi că taxa percepută de bancă pentru efectuarea transferului este ȋn sarcina dvs.

Contul  ARHTE este RO14BRDE240SV16575042400.

2.      Dacă doriţi să efectuaţi plata unor cotizaţii restante, vă transmitem sumele corespunzătoare anilor anteriori:

- ARHTE 2007 – 12 Euro plus penalizare 6 Euro;

- FRP 2007 – 12 Euro;

- ARHTE 2008 – 12 Euro plus penalizare 6 Euro;

- FRP 2008 – 18 Euro;

- ARHTE 2009 – 12 Euro plus penalizare 6 Euro;

- FRP 2009 – 18 Euro;

- ARHTE 2010 – 12 Euro plus penalizare 6 Euro;

- FRP 2010 – 18 Euro;

- ARHTE 2011 – 60 Ron plus penalizare 30 Ron;

- FRP 2011 – 90 Ron.

- ARHTE 2012 – 60 Ron plus penalizare 30 Ron;

- FRP 2012 – 90 Ron.

- ARHTE 2013 – 60 Ron plus penalizare 30 Ron;

- FRP 2013 – 90 Ron.

- ARHTE 2014 – 60 Ron plus penalizare 30 Ron;

- FRP 2014 – 70 Ron.

- ARHTE 2015 – 60 Ron plus penalizare 30 Ron;

- FRP 2015 – 70 Ron.

            Sumele iȋn Euro se achită echivalent iȋn lei la cursul BNR din ziua plăţii.

            Penalizarea reprezintă 50 % din cuantumul cotizaţiei ARHTE restante, conform prevederii statutului ARHTE (art. 26 litera b).

Vă rugăm să precizaţi pe ordinul de plată faptul că suma include şi penalizări.

 3.      Membrii care sunt iȋn formare de bază sau au îȋnceput deja stagiul de supervizare sunt rugaţi să depună dosarele de îȋnscriere pe adresa hipnoza_clinica@yahoo.com.

  ------------------------------------------------------------------------------------

 

 

|noutati| |formare| |organizare|